Leif H Strøm AS er utnevnt til distributør i Norge for Blue Guard Innovations, LLC (BGI). BGI har i samarbeid med profesjonelle marine aktører i USA utviklet digitalt styrte sensorer og automatbrytere for nedsenkbare lensepumper. Sensorer leveres enten separat eller som én enhet med automatbryter.

 

 

FUNKSJONER
Sensorene skiller mellom vann og olje, bensin og diesel. Sensorene har kontakt for visuell og lyd alarm. Sensorene og automatbryterne betjenes via BGI Config App som kobles trådløs via Bluetooth. Via Appen kan sensorene og automatbryterne kobles av og på, testes og konfigureres etter eget behov.

Sensorene leveres i to versjoner:
–   en sensor sender signal til båtens alarmsystem når vannivået stiger over et nivå
–   den andre sensoren sender signal til båtens alarmsystem når den registrer olje eller bensin

Sensor og bryter som én enhet, leveres i to versjoner:
–   en bryter sender alarm signal til båtens alarmsystem ved et gitt vannivå og starter den nedsenkbare pumpen
–   den andre bryteren sender alarm signal til båten alarmsystem og starter den nedsenkbare pumpen ved et gitt               vann nivå – men – bryteren slår av pumpen hvis og når sensoren registrer bensin eller olje

BGI nye «cutting-edge» sensorer og brytere bidrar til å hindre forurensninger av havet, av innsjøer, elver, havner, av fiskeredskaper og av merder og andre installasjoner til sjøs. Sensorene/bryterne hinder kostbare reparasjoner av båter og avbrutt drift av båter. Sensorene/bryterne forhindrer således erstatningskrav mot fartøyer som følge av forurensninger. Sensorene er unike i og med at de er små, kraftige og robuste, enkle å installere og prisgunstige.

TEKNISK
Sensorene/bryterne kan installeres i 12V, 24V og 32V anlegg. De er iht CE regler og er sertifisert som gnistsikker iht ISO 8846. Sensorene har to integrerte sensorer og har ingen bevegelige deler. Både sensorene og bryterne kan integreres i eksisterende alarmsystem eller monteres med BGIs kontrollpanel eller alarmpanel.

Både sensorene, bryterne og monteringsbraketter er bygget i kraftig sjøvannsbestandig ABS plast.
Monteringsbrakett og kraftig, isolert marine kabel er inkludert.

Bryteren har justerbar forsinkelse av start pga bølge høyder. Fordi sensorene og bryterne styres digitalt beskyttes både brytere og pumper mot høye volt innslag ved oppstart. Dette gir brytere og pumper lengre levetid.

PANELER
Blue Guard Innovations, LLC (BGI) tilbyr alarmpanel for en sensor, to sensorer eller fire sensorer. Alarmene har visuell alarm og lyd alarm. Panelene kan installeres med andre alarmsystemer. BGI tilbyr også kontrollpanel for en sensor. Panelet inneholder sikring, alarm, digital skjerm og Carling bryter.

 

NÆRMERE BESKRIVELSE AV SENSORER OG BRYTERE

30 33 02  BG-SWA           Sensor med alarm kontakt og bryter for pumpe

 • sensor for vann eller væske
 • alarm og pumpe starter ved gitt vann nivå
 • for opptil 20 Amp lensepumper
 • programmerbar alarm start
 • programmerbar start av pumpe iht bølge høyde
 • programmerbar pumpetid

30 33 08  BG-HW             Sensor med alarm kontakt

 • sensor for saltvann og ferskvann
 • alarmen starter ved gitt vann nivå
 • programmerbar alarm start
 • manuell test av sensor

30 33 04  BG-ONE           Sensor med alarm kontakt og bryter for pumpe

 • sensor for vann, olje, diesel og bensin
 • pumpe starter ved gitt vann nivå
 • alarm starter, og pumpen stopper, når sensor føler diesel, olje eller bensin
 • for opptil 20 Amp lensepumper
 • tre bryterinnstillinger for selektiv pumping:
  • to innstillinger for pumping av vann men ikke bensin/olje
  • en innstilling for pumping av enhver type væske inkludert olje, diesel eller bensin

30 33 06  BG-OIL              Sensor med alarm kontakt

 • sensor for vann, olje og bensin
 • alarm starter når sensor følger diesel, olje eller bensin
 • to innstillinger for alarm:
  • alarmen står på inntil manuelt avslått
  • alarmen slår seg av når den ikke lengre føler olje/diesel