CORONA VIRUS OG VALUTA TURBULENS                                                                          

 Kjære kunde !

Leif H Strøm AS har per dato normal drift – foreløpig.

Vi har tatt forholdsregler som anbefalt av myndighetene mht Coronavirus som hjemmekontor, kansellert felleslunsj, stengte inngangsdører, vasking av hender kontinuerlig, holder avstand til hverandre etc.  Vi aksepterer ikke besøk på lager eller på kontoret.

Vi er rammet av to kriser: Corona pandemien og valuta turbulens pga fallende olje pris.

Dollar er per i dag NOK 12,10. På et år er dollaren mot NOK økt med 43%, siste 3 måneden har dollaren økt med 34% og siste måned har dollaren økt med 29%. Bare siste uke har økningen vært på 20 %.

Euro er per i dag NOK 13,12. På et år har euroen mot NOK økt med 36%, siste 3 måneder har euroen økt med 32% og siste måneden har euroen økt med 30%. Siste uke har økningen vært på 17%.

Dette er uvirkelig og dramatisk.

For oss som kjøper de fleste varer i USD og Euro medfører dette at innkjøp av varer vil få en betydelig større prisøkning enn hva vi har tatt høyde for i siste prisjusteringer.

Derfor vil Leif H Strøm AS nå forbeholde seg retten til å endre alle priser etter hvert som varer kommer inn på lager. Dette vil bli gjort fortløpende, uten ytterligere varsling.

Denne prissetting vil gjelde inntil videre.

NOK har svekket seg mye over en kort periode. Vi må håpe, tro og anta at NOK kan styrke seg like kjapt.

En mager trøst er at vi er alle i samme situasjon.

Vi beklager at vi må gå til denne dramatiske fremgangsmåten, men det er nødvendig.

God Helse.

Mvh

Leif H Strøm AS

Cæsar Christen Strøm

Leif H Strøm AS